Financiële planning

Als ondernemer zijn uw zakelijke en privébelangen niet altijd los van elkaar te zien. Een succesvol eigen bedrijf biedt u misschien straks wel de kans om eerder te stoppen met werken en te gaan reizen, of uw kinderen zonder studieschuld te laten studeren. Maar ondernemen brengt ook financiële risico’s met zich mee, zeker als de economie een tijdje in zwaar weer verkeert en misschien een faillissement dreigt. Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit? En hoe ziet de toekomst er voor uw gezin financieel uit als u plotseling overlijdt of arbeidsongeschikt raakt? Moet u misschien extra verzekeringen daarvoor regelen en hoe is uw pensioenopbouw geregeld?
Een goede financiële planning helpt u zicht te houden op de financiële situatie in goede en in minder goede tijden, zowel wat betreft uw onderneming als privé.

Wij helpen u graag met het opstellen van een financieel plan, niet alleen voor de korte, maar zeker ook voor de lange termijn. We kijken daarbij naar alle financiële aspecten van uw bedrijf (omzet, kosten, uw inkomenssituatie, vermogensopbouw, prognoses enz.) en zetten dit af tegen uw zakelijke ambities en persoonlijke wensen. We bekijken of deze ambities realistisch zijn en bespreken samen de mogelijkheden om meer uit uw bedrijf te halen, maar wijzen u ook op eventuele risico’s. Door regelmatig samen in gesprek te gaan, blijven we de haalbaarheid van uw doelstellingen toetsen en kan er zo nodig tijdig worden bijgestuurd.