Juridisch advies arbeidsrecht

Als werkgever komt u regelmatig in aanraking met vraagstukken die met arbeidsrecht te maken hebben. Vaak wordt er bij arbeidsrecht vooral gedacht aan situaties die met ontslag te maken hebben, maar het omvat veel meer dan dat. Weet u bijvoorbeeld wel of u alles goed geregeld heeft om uw medewerkers veilig en gezond te laten werken? Of wat de WAB precies inhoudt. Arbeidsrecht gaat om alle situaties op en rondom werk en de verstandhouding tussen u en de werknemer. Het kan gaan over de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, beëindiging van een arbeidscontract (zowel individueel als collectief), maar bijvoorbeeld ook om werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschap en ziekte. Allemaal zaken waarbij het belangrijk is u goed aan de regels te houden, omdat het uw bedrijf anders veel geld kan kosten. Zaken ook waarbij het vaak verstandig is om advies over in te winnen, voordat u actie onderneemt.
Wij adviseren u graag over dit soort onderwerpen, waarbij we als het nodig is samenwerken met een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.