Jaarrekening

Ieder bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel is verplicht om jaarlijks balans en verlies- en winstrekening op te stellen. BV’s en NV’s zijn verplicht om een volledige jaarrekening op te stellen. Dit is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar van uw onderneming en laat in grote lijnen zien wat u het afgelopen jaar op financieel gebied met uw bedrijf heeft gedaan. Het is belangrijk dat deze informatie volledig aansluit op uw administratie, zodat u geen boete van de Belastingdienst riskeert. De informatie hieruit kan vervolgens weer gebruikt worden voor de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting of aangifte inkomstenbelasting. Externe financiers, bijvoorbeeld de bank, vragen ook vaak om een jaarrekening.
Door de balans en verlies- en winstrekening of de jaarrekening aan ons uit te besteden, bespaart u veel tijd. Wij zorgen ervoor dat alle informatie volgens de laatste wet- en regelgeving wordt opgesteld en geven u alle gewenste toelichting en advies voordat we een en ander definitief maken. Sommige bedrijven hebben een goedkeuringsverklaring nodig van een accountant. Wij werken hiervoor samen met Marjan van Schie, geregistreerd accountant (RA).

Deponeren bij Kamer van Koophandel
Met uitzondering van eenmanszaken en zzp’ers, zijn bedrijven verplicht hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Na afronding van de jaarrekening zorgen wij ervoor dat dit tijdig gebeurt.

Tussentijdse rapportage
Er zijn situaties waarin een tussentijdse rapportage over uw bedrijf nodig is, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering. Maar ook om zelf zicht te houden op de actuele financiële stand van zaken van uw bedrijf en om belangrijke managementbeslissingen te kunnen nemen, kan een tussentijdse rapportage belangrijk zijn.
Wij maken op elk gewenst moment een tussentijds financieel verslag voor u.